V čom Vám vieme pomôcť?

Prax prináša rôzne situácie v ktorých, Vám vieme byť svojimi službami nápomocní.

Ak ste uchádzač vo verejnej súťaži, verejný obstarávateľ / obstarávateľ alebo príjemca Európskych štrukturálnych fondov, naše služby sú určené práve Vám.

Zabezpečíme súlad Vašej ponuky alebo súťaže so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní alebo Jednotnou príručkou k procesom a kontrole VO.

Naše míľniky

2013 – založenie spoločnosti
začali sme fungovať pod názvom no-one s.r.o.

2015 – klienti
získali sme svojho 10teho klienta a zrealizovali prvých 20 verejných súťaží

2017 – zmena názvu
pre lepšiu identifikáciu sme zvolili nový názov, tender pro. nové meno, rovnaký team.

2020 – nárast
firma získala celkovo 30 klientov a zrealizovala spolu viac ako 60 kompletných verejných súťaží v hodnote viac ako 27 mil. EUR. stali sme sa zakladajúcim členom Únie profesionálov verejného obstarávania

2022 – rastieme vďaka vám
celkovo máme za sebou takmer 90 súťaží v celkovej hodnote viac ako 54 mil. EUR.

Venujte sa svojmu biznizu a obstarávanie nechajte na nás

Ponúkame Vám komplexné portfólio
služieb v oblasti obstarávania a procurementu

Sme tu na to, aby sme Vám pomohli s obstarávaním

Sme renomovaná konzultačná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti obstarávania, ktorá je spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.
Pracujeme pre našich klientov, a spoluprácu staviame na filozofii dlhodobých partnerstiev založených na dôvere, otvorenej komunikácii, vzájomnej výhodnosti a najmä spoločných úspechoch.

V roku 2020 sme boli jedným zo zakladajúcich členov Únie profesionálov verejného obstarávania. 

UPVO

Komplexné zabezpečenie VO
Zrealizujeme za Vás verejné obstarávanie, vrátane použitia elektronickej platformy a aukcie. Od návrhu postupu, cez PHZ, vyhlásenie VO, komunikáciu, po vyhodnotenie a vyhotovenie dokumentácie, všetko v zmysle zákona o VO.
Poradenstvo pri kontrolách
Pomôžeme Vám pri kontrolách Úradu pre verejné obstarávanie, riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu, auditoch. Pripravíme Vám stanoviská, pomôžeme vyhrať boj s korekciami.
Revízne postupy v procese VO
Vďaka sledovaniu rozhodovacej praxe ÚVO, metodických usmernení a európskej judikatúry Vám pomôžeme v prípade žiadostí o nápravu, námietok a iných revíznych postupov vo verejnom obstarávaní.
Poradenstvo k VO
Neviete si rady s Vašim verejným obstarávaním? Poradíme Vám, nájdeme riešenie ako situáciu vyriešiť, alebo napraviť. Nájdeme Vám metodické usmernenia, o ktoré sa môžete oprieť, poradíme z praxe ako Váš problém riešime my alebo  iní obstarávatelia.
Kontrola ponúk pre uchádzačov
Preštudujeme súťažné podklady za Vás a usmerníme Vás ako správne predložiť ponuku do verejnej súťaže tak, aby ste eliminovali riziko vylúčenia. Pomôžeme Vám s odpoveďami na žiadosť o vysvetlenie, alebo podať žiadosť o nápravu, či námietku.
Vypracovanie žiadosti o NFP
Naši špecialisti pre Vás pripravia kompletnú Žiadosť o NFP, spracujú  dokumentáciu k nej a budú Vás viesť krok za krokom celým procesom Európskych fondov. Pomôžu Vám s riadením realizácie projektu, s vyúčtovaním aj správami.

Vážime si Vašu dôveru

Vybrané referencie

Kontakty

Šípová 3/A

821 07 Bratislava
info@tenderpro.sk
+421 918 660 990