• Venujte sa svojmu biznisu
  Obstarávanie nechajte na nás

  Viac ako 7 rokov skúseností s verejným obstarávaním

 • Klient vždy na prvom mieste

  Pripravíme Vám riešenie presne podľa Vašich požiadaviek a potrieb

 • Získajte komplexné služby

  Ponúkame komplexnú paletu služieb pre všetky oblasti verejnéno obstarávania

 • Pomôžeme Vám napredovať

  vďaka podpore EÚ fondov

 • Únia profesionálov vo verejnom obstarávaní

  Naša spoločnosť je hrdým zakladajúcim členom Únie

SLUŽBY PRE VÁS

sme je Vašim partnerom pre projekty
financované z EÚ a verejných zdrojov


Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania a v oblasti štrukturálných fondov Európskej únie. Našimi zákazníkmi sú verejné subjekty podliehajúce Zákonu č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súkromné spoločnosti zúčastňujúce sa procesu verejného obstarávania alebo spoločnosti ktoré sú prijímateľmi prostriedkov z fondov EÚ.


Náš tím je Vám plne k dispozícii.

KOMU SÚ NAŠE SLUŽBY URČENÉ?

Služby

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre verejné subjekty podliehajúce Zákonu č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní, ale aj pre súkromné spoločnosti zúčastňujúce sa procesu verejného obstarávania alebo pre žiadateľov o fondy EÚ.

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

KOMPLEXNÉ SLUŽBY SPOJENÉ S VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM

 • Konzultačná činnosť spojená s prípravou súťaže
 • Komplexná analýza predmetu obstarávania
 • Analýza najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní
 • Vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede na žiadosti o nápravu
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • Zastupovanie obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných sporových konaniach týkajúcich sa verejných obstarávaní
 • Poradenstvo obstarávateľom v zabezpečení procesov verejného obstarávania
 • Garantujeme súlad s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 343/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní

AUDITY A ANALÝZY

 • analýza predmetu zákazky a najvhodnejšej formy výberu dodávateľa
 • analýza vhodnosti riešenia pre oblasti IT
 • poradenstvo pri elektronických aukciách

Účastník verejného obstarávania

VYHĽADÁVANIE SÚŤAŽÍ

 • Monitoring súťaží zverejnených vo vestníku verejného obstarávania na základe požiadaviek klienta

PRÍPRAVA PONUKY DO SÚŤAŽE

 • Vyžiadanie súťažných podkladov od verejného obstarávateľa
 • Príprava zoznamu potrebných dokumentov
 • Príprava dokumentov vyžadujúcich verejným obstarávateľom
 • Príprava obsahu ponuky, v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní
 • Kalkulácie k cenovej ponuke na základe podkladov od klienta
 • Kompletizácia ponuky na základe súťažných podkladov

KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

 • Asistencia pri účasti v elektronickej aukcii
 • Komplexné vypracovanie žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov, žiadostí o nápravu resp. námietku
 • Zastupovanie pri konaní o námietkách na ÚVO

LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ

 • Zápis subjektu do Registra partnerov verejného sektora
 • Zápis subjektu do Zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO

Príjemca EÚ fondov

KOMPLEXNÉ SLUŽBY SPOJENÉ S OBSTARÁVANÍM

 • Konzultačná činnosť spojená s prípravou súťaže
 • Komplexná analýza predmetu obstarávania
 • Analýza najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní
 • Komplexné vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede na žiadosti o nápravu
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • Zastupovanie obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných sporových konaniach týkajúcich sa verejných obstarávaní
 • Poradenstvo obstarávateľom v zabezpečení procesov verejného obstarávania
 • Garantujeme súlad s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 343/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní

LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ

 • Zápis subjektu do Registra partnerov verejného sektora

NAŠE ŠTATISTIKY

0

komplexných obstarávaní

0

vysúťažená hodnota v mil. EUR

0

EÚ projekty

REFERENCIEKONTAKTY

putlocker
use google map on website

KONTAKTUJTE NÁS